Advokat Morten Johan Bjønness

Epost: morten@bjonness.no Mobil: 959 99 150

Advokat Morten Johan Bjønness (f. 1980) er spesielt interessert i barne- og familierett, barnevern, barnefordeling og samvær mv. Han har spesialfag barnerett og har erfaring fra saker i fylkesnemnda og tingretten.

Morten har skrevet masteroppgave i straffeprosess og tar stadig oppdrag som bistandsadvokat og forsvarer.