Avbestilling av reise eller evakuering som følge av Koronavirus

Mange har måttet avbestille reiser eller evakuere hjem som følge av den kritiske situasjonen verden står ovenfor. Anbefalingene har endret seg i takt med utviklingen både hjemme og ute i verden. Det har utviklet seg fra at UD og Folkehelseinstituttet frarådet folk å reise til enkelte land, til at vi har fått stengte grenser i landet vårt. I tillegg har vi fått egen forskrift som blant annet forbyr folk å dra på hytta og dette har også fått konsekvenser for innenlandsturisme. Dersom du har avbestilt din reise eller har måttet evakuere hjem som følge av tiltak knyttet til Koronaviruset kan du ha krav på erstatning fra din reiseforsikring.

Les mer

Permittering som følge av Koronavirus

Flere arbeidsgivere må i disse tider permittere sine ansatte som følge av tiltakene som er satt i gang for å bekjempe smitte av Koronaviruset. Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak. På denne måten blir arbeidsgiver fritatt sin lønnsplikt. En forutsetning for permittering er at arbeidsstans kun er midlertidig.

Les mer

Bruk av omsorgsdager i forbindelse med Koronavirus

Norge står overfor de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid, og dette berører oss alle på mange områder av dagliglivet. For mange er det en ekstra utfordrende situasjon ettersom barnehager og skoler er stengt, både praktisk og økonomisk.

Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere som må være hjemme med barn kan bruke omsorgsdager. Hvor mange omsorgsdager man har varierer ut ifra samlivssituasjon og hvor mange barn man har.

Les mer