Bruk av omsorgsdager i forbindelse med Koronavirus

Norge står overfor de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid, og dette berører oss alle på mange områder av dagliglivet. For mange er det en ekstra utfordrende situasjon ettersom barnehager og skoler er stengt, både praktisk og økonomisk.

Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere som må være hjemme med barn kan bruke omsorgsdager. Hvor mange omsorgsdager man har varierer ut ifra samlivssituasjon og hvor mange barn man har.

Dersom man har ett eller to barn under 12 år har foreldrene i utgangspunktet rett til 10 omsorgsdager per kalenderår. Er man alene om omsorgen har man krav på 20 omsorgsdager. Har man tre eller flere barn under 12 år øker antall dager til 30 dager for foreldrene samlet.

Har man barn med sykdom eller funksjonshemming som markert øker risikoen for fravær, kan foreldrene søke om 10 dager ekstra hver seg. Det kan gis 10 dager ekstra for hvert barn som oppfyller vilkårene. Har man to barn og begge oppfyller vilkårene, vil man dermed ha 40 omsorgsdager per forelder.

Regjeringen har varslet at de vurderer en utvidelse av antall omsorgsdager som følge av situasjonen vi nå står oppi.

Strakstiltak den 16.03.20

Det er den 16.03.20 varslet en dobling av antall omsorgsdager for foreldre som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen.

Skole og barnehage åpen for noen barn

Unntaket gjelder for familier der foreldrene har yrker som ivaretar samfunnskritiske oppgaver og som av den grunn ikke har mulighet til å være hjemme med barn under 12 år. Barn med særlige omsorgsbehov har også rett til et omsorgstilbud. Frem til det er avklart at barnet med særlig omsorgsbehov har et tilbud på dagtid er skolen ansvarlig for å gi et tilbud til eleven.

En kommentar om “Bruk av omsorgsdager i forbindelse med Koronavirus”

Det er stengt for kommentarer.