Samvær og Koronavirus

På grunn av frykt for smitte av Koronaviruset er mange personer satt i karantene, og alle er generelt bedt om å begrense kontakt med omverden. Det er viktig at man tar rådene fra myndighetene seriøst, og dette understrekes ved at det blant annet er innført forskrift om karantene og isolasjon den 15. mars 2020.

Forskriften gjelder frem til 1. april og brudd på reglene kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. I denne spesielle situasjonen er det flere skilte foreldre som lurer på hva man gjør i forhold til samvær med felles barn. Utgangspunktet må være å bruke sunn fornuft.

Råd og pålegg om å begrense kontakten med andre gjelder også ovenfor slekt og venner. Man kan imidlertid omgås søsken som normalt. Dette gjelder i følge helsenorge.no også barn fra skilte familier som har flere hjem. På bakgrunn av dette kan samvær i utgangspunktet gå som normalt. Man bør allikevel huske på å begrense kontakt, særlig ved henting/ levering og andre situasjoner som oppstår.

Når det gjelder barns behov for lek med andre har myndighetene for øvrig gått ut med anbefalinger om at man begrenser kontakten med andre barn til en eller to lekekamerater man forholder seg til fast i denne perioden. Dette er selvsagt betinget av at de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon. Har man slike symptomer bør man ikke være sammen med andre enn sine familiemedlemmer. Dette gjelder også de som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene som følge av at de for eksempel har vært i utlandet eller har vært sammen med mennesker som er bekreftet smittet.