Vi opprettholder vanlig drift

Vi i Advokatfirmaet Bjønness & Steen tar den utfordrende situasjonen for samfunnet med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser på største alvor. Alle er berørte av de inngripende tiltakene som nå gjennomføres for å hindre spredningen av smitte.

Det er viktig for oss å kommunisere at vi opprettholder vår advokatvirksomhet og drift som normalt selv om vi tilpasser oss påleggene fra offentlige myndigheter. Våre ansatte vil være fullt tilgjengelige fra løsninger som hjemmekontor, turnus og annen tilpasning. Vi jobber fra før av hovedsakelig digitalt, slik at de nye tiltakene begrenser vår drift i liten grad.

Det er mange problemstillinger som dukker opp i en situasjon som denne og det er mange som lurer på hva slags virkning dette vil få for den enkelte. Vi vil fortløpende oppdatere nettsidene med rettslige konsekvenser og virkninger knyttet til Koronaviruset og tiltakene som settes inn.

Ta kontakt med oss på telefon 22 33 46 00 dersom du har spørsmål vedrørende din situasjon.