I mange år har Advokatfirmaet Bjønness & Steen og Advokat Marte Svarstad Brodtkorb jobbet tett sammen i kontorfellesskap.

I år slår vi oss sammen og blir Advokatfirmaet Brodtkorb, Bjønness & Steen AS. Dette vil samlet styrke firmaets kompetanse og gi deg som klient enda bedre bistand.

Marte er fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun vil bidra med lang erfaring og høy kompetanse på strafferettens og barnerettens område. Ved sammenslåingen vil hun frigi tid fra administrasjon til å drive med det hun kan best. Vi ønsker alle tidligere, nåværende og nye kunder velkomne til en hyggelig prat og allsidig og dyktig bistand!

Advokatfirmaet Brodtkorb, Bjønness & Steen er et fullservice advokatkontor som bistår både privatpersoner, små og mellomstore bedrifter med de fleste rettsområder.

Ring oss på 22 33 46 00 / 22 47 90 90 eller kontakt oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med din sak. Vi kan gjøre en kostnadsfri vurdering.

Vi legger vekt på service og kvalitet og arbeider med klienten og saken i fokus, med bred erfaring og kompetanse. Vi bistår klienter innenfor våre saksområder over hele verden.

Alle ansatte er medlemmer av Den Norske Advokatforening og Forsvarergruppen av 1977.

Ofte gjelder det korte frister for å anke, klage, reklamere og forfølge rettskrav. Vi kan hjelpe deg!