Vi har slått oss sammen med Ally Advokater, og heter nå Ally Advokater!

Informasjonen om alle våre ansatte kommer også snart på hjemmesiden www.allyjuss.no, som er Ally Advokater sin nettside. Telefonnummeret til sentralbordet i Ally vil fortsatt være 22 33 46 00 eller book time her

Vi er de samme advokatene som før, men vi har nye eposter:

Advokat Marte Svarstad Brodtkorb 916 00 680 msb@svabro.no og msb@allyjuss.no

Advokat Morten Johan Bjønness 959 99 150 mjb@allyjuss.no

Advokat Øyvind Nyquist Steen 970 64 906 steen@allyjuss.no

Advokat Monica Bjøndal Andresen: 915 83 367 mba@allyjuss.no

Advokat Cathrine Skaarbrevik: 958 51 123 csk@allyjuss.no

Advokatfullmektig Mia Emilie Fagereng 922 17 809 mef@allyjuss.no

Advokatfullmektig Nora Ringerud 959 41 284 nor@allyjuss.no

Advokatfirmaet Brodtkorb, Bjønness & Steen har vært et fullservice advokatkontor som bistår både privatpersoner, små og mellomstore bedrifter med de fleste rettsområder. Dette – og enda mer – vil vi fortsette med i Ally.

Alle ansatte er medlemmer av Den Norske Advokatforening og Forsvarergruppen av 1977.

Ofte gjelder det korte frister for å anke, klage, reklamere og forfølge rettskrav. Vi kan hjelpe deg!