Saksområder

Vårt firma innehar særlig kompetanse på følgende områder:

Strafferett – både som forsvarer og bistandsadvokat

Barnerett – barnefordeling/ foreldretvister og barnevern

Utlendingsrett – familiegjenforening, statsborgerskap, utvisning og arbeidstillatelser

Familie, arv og skifte – dødsbo, testament, arv, samboeravtaler, ektepakt og skifte

Erstatning

Nav og offentlige ytelser

Arbeidsrett