Hva må man gjøre rett etter dødsfallet

Etter at en person har gått bort må de pårørende kontakte et begravelsesbyrå. Begravelsesbyrået hjelper de pårørende med mange av de praktiske oppgavene etter dødsfallet. Det er i mange tilfeller byrået som melder fra til tingretten eller skifteretten på stedet om dødsfallet, dersom dette ikke allerede er gjort av sykehus eller eventuelt pleiehjem. Tingretten vil deretter melde dødsfallet til folkeregisteret.

De pårørende vil så motta et brev fra skifteretten med orientering om hva de må foreta seg. Ofte vil en kunne snakke direkte med saksbehandler hos skifteretten om hva som kreves av arvingene. Dersom avdøde har opprettet et testament er det viktig at dette leveres skifteretten, om det ikke allerede er oppbevart av dem. Der kan det også stå noe om hvordan avdøde ønsket at gravferden skal gjennomføres, slik at det er viktig at dette kommer frem så tidlig som mulig.

Som utgangspunkt vil alle konto og eventuell bankboks sperres allerede når meldingen om dødsfallet kommer frem til bankene. Dette gjelder også der andre har fått disposisjonsrett. Arvinger kan allikevel få tilgang til bankboks før skifteattest er utstedt, men bare for å kontrollere om det der finnes testament eller ektepakt. Enkelte regninger, som begravelsesutgifter, kan betales fra avdødes konto ved kontakt med banken.

Alle arvinger kan kontakte retten og få en formuesfullmakt som gjør at man kan få opplyst siste års selvangivelse og saldoopplysninger fra banker.

Dersom dødsboet skal skiftes privat, må en eller flere arvinger påta seg ansvaret for å dekke avdødes gjeld, som må dekkes før eventuell arv kan fordeles. Husk at dersom avdødes gjeld og eventuelle utgifter som påløper etter dødsfallet er mindre enn verdiene i boet, blir arvingene ansvarlig for gjelden.

Hvis samlede bruttoverdier er mindre enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp (nav.no), er ansvaret for avdødes gjeld likevel begrenset til verdien av dette etter at begravelsesutgiftene er dekket.

Dersom arvingene er i tvil om avdøde etterlater seg mer gjeld enn verdier/formue, bør det utstedes preklusivt proklama. Dette er en kunngjøring som innebærer at alle kreditorene etter avdøde må melde seg innen 6 uker. Krav som ikke meldes innen fristens utløp, bortfaller. Merk at det er uavklart om dette også gjelder utenlandske kreditorer. Proklamaet gjelder ikke pantekrav eller skatte- og avgiftskrav. Det må betales et gebyr til skifteretten om en ønsker dette.

Når man har skaffet seg oversikt over avdødes gjeld og formue må arvingene bestemme seg for om boet skal skiftes privat eller offentlig. Arvingene kan som regel velge om de vil ordne med dødsboet og deling av boet privat, eller om det skal skiftes offentlig. Arvingene må selv gi beskjed til retten om hvilken skifteform de velger.

Dersom arvingene påtar seg gjeldsansvar og erklærer privat skifte utsteder skifteretten en skifteattest. Denne gjør at arvingene blant annet kan få tilgang til avdødes kontoer og legitimerer arvingene til å foreta skiftet.