Arbeidsrett

Vi har lang erfaring med å bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere innenfor arbeidsrettslige spørsmål og tvister. Arbeidsrett er et komplekst fagområde med hyppige lovendringer. Feiltrinn fra arbeidsgiver kan få store konsekvenser, både for arbeidstakere og virksomheten.

I et arbeidsforhold gjelder det spesifikke rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og for arbeidstakere, hvor arbeidsmiljøloven er sentral.

Arbeidsmiljøloven tar blant annet for seg regler for inngåelse og opphør av arbeidsavtaler og partenes rettigheter og plikter underveis i arbeidsforholdet. De fleste av oss er enten arbeidsgiver eller arbeidstaker og arbeidsretten angår de fleste av oss. I noen tilfeller går alt på skinner og man unngår utfordringer. Andre ganger kan det dukke opp utfordringer i forhold til for eksempel selve arbeidsavtalen, mobbing på arbeidsplassen, nedbemanning/omorganisering, permittering, oppsigelse, varsling etc.

Dersom det oppstår utfordringer for deg som arbeidstaker eller arbeidsgiver kan det være lurt å rådføre seg med en advokat. Det kan også være lurt å rådføre seg med advokat før du inngår en arbeidsavtale, sluttavtale eller for eksempel starter en nedbemanningsprosess.

Advokatfirmaet Bjønness & Steen har flere advokater som har spesialisert seg innenfor arbeidsrett. Vi hjelper deg gjerne ved behov. Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Inngåelse av arbeidsavtaler
  • Sluttavtaler
  • Opphør av arbeidsforhold,
  • Bistand i drøftelsesmøter og forhandlingsmøter
  • Permittering
  • Nedbemanning