Arbeidsrett

I et arbeidsforhold gjelder det spesifikke rettigheter både for arbeidsgiver og for deg som arbeidstaker. Forholdene reguleres som hovedregel av arbeidsmiljøloven, som skal ivareta arbeidstakernes rettigheter. Allikevel kan bestemmelsene ofte fremstå som et kompromiss mellom de motstridende interessene som gjør seg gjeldende i et arbeidsforhold. I tillegg til arbeidsmiljøloven kan arbeidsforholdet være omfattet av tariffavtaler.

Arbeidsmiljøloven tar blant annet for seg regler for inngåelse og opphør av arbeidsavtaler og partenes rettigheter og plikter underveis i arbeidsforholdet. De fleste av oss er enten arbeidsgiver eller arbeidstaker og arbeidsretten angår de fleste av oss. I noen tilfeller går alt på skinner og man unngår utfordringer. Andre ganger kan det dukke opp utfordringer i forhold til for eksempel selve arbeidsavtalen, mobbing på arbeidsplassen, nedbemanning/omorganisering, permittering, oppsigelse, varsling etc.

Dersom det oppstår utfordringer for deg som arbeidstaker kan det være lurt å rådføre seg med en advokat. Dersom du for eksempel har blitt innkalt til et drøftelsesmøte før en eventuell oppsigelse har du rett til å ha med deg en representant. Det kan da være en trygghet å ha rådført seg med, eller å ha med seg en advokat for å sørge for at prosessen går riktig for seg.

Advokatfirmaet Bjønness & Steen har flere advokater som har spesialisert seg innenfor arbeidsrett. Vi hjelper deg gjerne ved behov.