Barnerett

Vi tar oppdrag som prosessfullmektig i saker som gjelder barn – enten for barnet eller for foreldrene.

I alle saker som gjelder barn er det avgjørende hva som er best for barnet.

Barnerett omfatter saker etter barnelova og barnevernloven.

Saker etter barnelova gjelder typisk saker om samvær, daglig omsorg (hvor barnet skal bo fast) og foreldreansvar. Vi kan bistå i saken fra start og fører saken for retten om det er nødvendig.  Vi er også tilknyttet en mekler slik at du raskt kan komme i gang med din sak.

Saker etter barnevernloven gjelder typisk undersøkelsessaker, omsorgsovertagelse, institusjonsplassering, tiltak mv. Vi kan bistå med rådgivning og dialog med barnevernet, eller som prosessfullmektig dersom saken går for fylkesnemnda eller retten.

Barn over 15 år i barnevernssaker har som oftest krav på egen advokat dersom saken går for fylkesnemnda eller retten.

Husk at vi har taushetsplikt. Du kan derfor trygt ta kontakt med oss for å diskutere din sak.