Barnerett

Vi tar oppdrag som prosessfullmektig i saker som gjelder barn – enten for barnet eller for foreldrene.

I alle saker som gjelder barn skal det avgjørende være hva som er best for barnet.

Barnerett omfatter saker etter barnelova og barnevernloven.

Saker etter barnelova gjelder typisk saker om samvær, daglig omsorg (hvor barnet skal bo fast) og foreldreansvar. Vi kan bistå i saken fra start og fører saken for retten om det er nødvendig.  Vi er også tilknyttet en mekler slik at du raskt kan komme i gang med din sak.

Husk at det ofte kan være lurt å ta kontakt med en advokat tidlig dersom dere har blitt uenige. Ofte kan en da unngå at saken går til retten, i tillegg til at du vil være forberedt på hva du kan forvente av saken dersom det er nødvendig å gå videre.

Saker etter barnevernloven gjelder typisk undersøkelsessaker, omsorgsovertagelse, institusjonsplassering, tiltak mv. Vi kan bistå med rådgivning og dialog med barnevernet, eller som prosessfullmektig dersom saken går for fylkesnemnda eller retten.

Dersom du har blitt kontaktet av barnevernet kan det være lurt å ta kontakt med advokat tidlig. Du kan da få vite hvilke rettigheter du har og hvilke tiltak som kan være lurt å sette i gang for veien videre. Vi kan blant annet bidra med en hensiktsmessig dialog med barnevernet.

Barn over 15 år i barnevernssaker har som oftest krav på egen advokat dersom saken går for fylkesnemnda eller retten.

Husk at vi har taushetsplikt. Du kan derfor trygt ta kontakt med oss for å diskutere din sak.