Familiegjenforening

Vi har betydelig erfaring med saker om familiegjenforening. Som oftest bistår vi med å klage til UNE på avslag, inngi kommentarer der partene har mottatt forhåndsvarsel om eventuelt tilbakekall samt generell rådgivning.

Husk at det er korte frister for å klage, begjære utsatt iverksetting og inngi kommentarer. Ta derfor kontakt så tidlig som mulig for en vurdering av din sak!

Den vanligste grunnen til avslag er at det mangler dokumentasjon eller at UDI stiller spørsmål til dokumentasjonen.

Du kan søke om familiegjenforening med ektefelle, samboer eller din forlovede, barn og foreldre eller andre familiemedlemmer. Det skilles vanligvis mellom familieinnvandring eller familieetablering og vilkårene for å få innvilget søknaden er mange. Blant annet stilles det forskjellige krav til søknaden og dokumentasjonen avhengig av hvilket land det søkes fra og referansens oppholdsstatus eller statsborgerskap.

Feil i søknaden kan få store konsekvenser. Saksbehandlingstiden er lang og dette gjør at ting kan endre seg underveis, slik som om referansen bytter jobb eller lignende. Dersom du får avslag og ikke klager i tide kan du risikere å måtte søke på nytt.

Saker om familiegjenforening er vanligvis ikke dekket av ordningen med fri rettshjelp. Du må som regel derfor betale selv.