Advokat Marte Svarstad Brodtkorb

Advokat MNA
Mobil: 916 00 680
E-post: msb@svabro.no

Fagområder:
Svarstad Brodtkorb har bred erfaring som forsvarer innen strafferettslige områder og ved en rekke av landets domstoler. Hun har videre bred erfaring i barnevernssaker og saker innen barnerett, så vel utenrettslige som rettslige forhandlinger. Svarstad Brodtkorb besitter en solid prosedyreerfaring.

Arbeidserfaring:
Advokatfirmaet Brodtkorb, Bjønness & Steen AS 2022-
Advokatene Brodtkorb & Gerdts 2002-2021
Egen praksis 1999.
Advokat Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm 1998-1999.
Advokatfullmektig Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm 1996-1997.

Utdanning:
Cand Jur 1995 ved Universitetet i Oslo. Spesialfag: Avhandling om Telefonkontroll i narkotikasaker.

Verv/autorisasjoner/annet:
Medlem Den Norske Advokatforenings representantskap 2014-
Leder valgkomiteen, Oslo krets, 2018-2022
Medlem valgkomiteen Advokatforeningen, 2017-2021
Styreleder Advokatforeningen, Oslo krets, 2014-2018
Nestleder Advokatforeningen, Oslo krets, 2012-2014
Styremedlem Norwegian Wood Festivalen 2013-2015
Styremedlem Advokatforeningen, Oslo krets, 2009-2011
Advokatbevilling, 1997