Strafferett

Husk at du selv kan velge hvilken advokat du ønsker at skal bistå deg i saken.

Vi tar oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Det er en fordel for deg som klient at vi har erfaring fra begge sider av saken. Vi har dermed enda bedre mulighet til å veilede deg både i de strafferettslige, prosessuelle og erstatningsrettslige problemstillingene som oppstår i en straffesak.

Vi arbeider mye med straffesaker og setter alltid klientens interesser i fokus.