Familie, arv og skifte

Opphør av samboerskap, separasjon og skilsmisse er en opprivende prosess. Dette gjelder særlig om en ikke blir enig om hvordan skiftet skal løses og en som foreldre skal løse spørsmålet om daglig omsorg og samvær for felles barn. Vi bistår i alle slike saker.

Ektefeller

Når ektefeller går fra hverandre gjelder reglene i ekteskapsloven om hvordan deres formue og gjeld skal fordeles for alt som ikke er omfattet av ektepakt. I tillegg til dette kan ofte ektefellene skjevdele verdier de hadde før ekteskapet eller senere ervervet ved arv eller gave. Dette kan i noen ganger oppleves vanskelig og være kilde til konflikt. Vi kan bistå deg i skifteoppgjøret.

Samboere

Når samboere går fra hverandre skal som utgangspunkt hver samboer beholde sine egne ting og resten må fordeles. Om samboerne ikke har inngått en avtale kan det bli spørsmål om å dokumentere hvem som eier hva og hva som er felles. Særlig der samboerne har bodd i den enes eiendom kan det oppleves svært urettferdig når utgangspunktet er at denne beholder eiendommen. Dessverre er det mange som fortsatt ikke vet at samboere ikke er likestilt med ektefeller.

Vi oppfordrer på det sterkeste alle samboere til å inngå en samboeravtale. Fordelingen av formue og gjeld etter opphør av samboerskapet blir da betydelig lettere og mindre konfliktfylt.

Vær oppmerksom på at samboere ikke arver hverandre automatisk. Det kan derfor være lurt å opprette testamente til fordel for den andre samboeren. Dette er særlig viktig der partene har særkullsbarn.

Arv

Vi bistår i saker om arv, blant annet med å sette opp testament, forvaltning av dødsbo mv. Ta kontakt for å avklare din sak.

Barn – daglig omsorg, samvær, foreldreansvar, barnevern

Se egen artikkel om barnerettforeldretvist/ barnefordeling eller barnevern