Permanent oppholdstillatelse

Vi har betydelig erfaring med saker om permanent oppholdstillatelse. Som oftest bistår vi med å klage til UNE på avslag, inngi kommentarer der partene har mottatt forhåndsvarsel om eventuelt tilbakekall samt generell rådgivning.

Husk at det er korte frister for å klage eller inngi kommentarer. Ta derfor kontakt så tidlig som mulig for en vurdering av din sak!

Permanent oppholdstillatelse gir deg rett til å oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Når du har bodd sammenhengende i Norge i tre år med tillatelser som danner grunnlag for det, kan du få permanent oppholdstillatelse.

Det er et krav at du da har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven, eller du dokumenterer at kommunen har fattet vedtak om fritak fra plikten til norskopplæring. Kravet om norskkunnskaper gjelder for alle mellom 16 og 55 år og som fikk innvilget sin første oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. september 2005.

Det er også krav om at du tilfredsstiller et underholdskrav.

Dersom du har blitt dømt for et straffbart forhold kan du bli ilagt såkalt karenstid. Dette betyr at du ved søknaden om permanent oppholdstillatelse må vente til du har enda lenger oppholdstid i Norge. Ta kontakt for mer informasjon.

Saker om permanent oppholdstillatelse er ikke dekket av ordningen med fri rettshjelp. Du må derfor betale selv.