Samboeres arverett

Arveloven av 1972 inneholdt ingen regler om arverett for samboere. Dersom man ønsket at en samboer skulle arve seg, var man tidligere nødt til å opprette et testament. Ved lovendring i 2009 fikk samboere en begrenset arverett til hverandre. Dette gjelder kun samboere som har, har hatt eller venter felles barn.

Begrenset arverett
Til tross for at mange av oss ikke ser store forskjellen på samlivsformen ekteskap og samboerskap, så er det en ganske stor forskjell på partnerens arverett knyttet til disse to samlivsformene. En ektefelle har etter loven en arverett til ¼ av dødsboet (dersom avdøde har livsarvinger). Dersom dødsboet er lite skal ektefellen ha minimum 4 G (G=grunnbeløpet i folketrygden) før noe går til fordeling hos øvrige arvinger.

En samboer har derimot ikke krav på en tilsvarende andel av dødsboet. Samboere er gitt en begrenset arverett til 4 G, som går foran livsarvingenes pliktdelsarv. Dersom man ønsker at en samboer skal arve mer enn dette må man fremdeles opprette et testament. Samboere som ønsker å opprette et testament til fordel for hverandre kan gjøre dette ved et gjensidig testament.

Begrenset rett til uskifte
Ved innføring av arverett for samboere med felles barn, fikk denne gruppen samboere også en rett til å sitte i uskifte ovenfor felles livsarvinger. Det betyr at felles barn av samboerne må vente med å få deler av sin arv etter mor eller far til lengstlevende forelder går bort. Også i forhold til uskifteretten er det en markant forskjell mellom ektefeller og samboere. Ektefeller har en vid uskifterett og kan sitte i uskifte med hele dødsboet om ønskelig. Samboere har derimot kun lov til å sitte i uskifte med bolig, innbo, bil og fritidseiendom – så lenge dette har tjent til deres felles bruk.

Samboere uten barn
Samboere uten barn har i utgangspunktet ingen arverett etter arveloven. Men lovgiver har allikevel bestemt at de samboere som har vært samboere i fem år eller mer, kan testamentere bort inntil 4 G til hverandre. Samboerens arverett vil da gå foran eventuelle særkullsbarns rett til pliktdelsarv.

Det betyr at dersom avdøde har testamentert bort 4 G til sin gjenlevende samboer, og ikke etterlater seg mer enn 4 G i netto dødsbo – så vil samboeren arve alt.

Ny arvelov
Ny arvelov er på trappene. Mange håpet i den forbindelse at vi skulle få en endring i arveretten til samboere, slik at ektefeller og samboere ble mer likestilt. Forslaget til ny arvelov ble vedtatt av Stortinget i juni 2019. I følge forslaget er det ikke gjort endringer i forhold til någjeldende regler for samboeres arverett.