Skifte

Etter at en går fra hverandre er det mye som må ordnes og fordeles. Midt i dette er det gjerne mange såre følelser og det er vanskelig å vite hvordan en best skal gå frem slik at resultatet blir riktig.

Skifte mellom ektefeller

Når ektefeller går fra hverandre gjelder reglene i ekteskapsloven om hvordan deres formue og gjeld skal fordeles, for alt som ikke er omfattet av ektepakt. Det gjelder også regler for verdier som partene hadde før ekteskapet eller senere ervervet ved arv eller gave. Dette kan i mange tilfeller oppleves vanskelig og kan føre til konflikt. Vi kan bistå deg i oppgjøret.

Skifte mellom samboere

Når samboere går fra hverandre skal som utgangspunkt hver samboer beholde sine egne ting. Dessverre er det mange som ikke vet at samboere ikke er likestilt med ektefeller. Samboere har ingen lovbestemt endring i eierskap som følge av samboerskapet utover det samboerne har anskaffet eller fått sammen. Det er bare dette som skal fordeles.

Om dere ikke har inngått en samboeravtale kan det bli spørsmål om å dokumentere hvem som eier hva og hva som er felles. Særlig der samboerne har bodd i den enes eiendom kan det oppleves svært urettferdig når utgangspunktet er at denne beholder eiendommen. I noen tilfeller kan samboeravtalen være vanskelig å forstå, særlig der det har gått lang tid. Vi kan bistå deg i oppgjøret.