Sjekk om du har foreldreansvar!

Flere som tar kontakt med oss er usikre på om de faktisk har foreldreansvaret for barnet sitt. Noen har trodd de har hatt det, men kan oppleve å bli avvist ved søknader eller henvendelser til det offentlige.

Dersom man har foreldreansvar, er dette registrert i folkeregisteret for de barn som er bosatt i Norge.

For å sjekke om du har foreldreansvar kan du be om en bekreftelse på dette via denne linken: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/bestille-attester/oversikt-over-attester/bekreftelse-pa-foreldreansvar/  Her må du logge inn med elektronisk ID.

Har du foreldreansvar vil du få en skriftlig bekreftelse på dette. Dersom du ikke har foreldreansvar, vil du få svar om at du ber om opplysninger for et barn som du ikke har foreldreansvar for.

Skatteetaten vil ikke gi opplysninger om dette over telefon, da dette er sensitive og personlige opplysninger.