Hva innebærer det å ha foreldreansvar?

Foreldreansvar er plikten foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold. Foreldre med felles foreldreansvar må være enige i viktige beslutninger om barnet. Det følger av barneloven § 30 at foreldreansvaret gir foreldrene både rett og plikt til å vise omsorg og til å ta avgjørelser for … Les mer