Webinar – arv og skifte

Hvem arver deg dersom du ikke har opprettet testament? Kan du som samboer sitte i uskiftet bo? Hva endrer seg med ny arvelov i 2021? Vi får ofte spørsmål om arv og skifte. I samarbeid med Verd/Advokatfirmaet Bjønness & Steen ønsker vi derfor å tilby gratis webinar hvor vi går igjennom de viktigste bestemmelsene og … Les mer

Straff for brudd på forskrift om karantene og isolasjon

Det er fastsatt forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, se forskriften på Lovdata, og deres artikkel om den.

I media er det flere steder henvist til at en kan straffes for brudd på forskriften. Det er riktig, i § 6 følger det at forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Les mer

Samvær og Koronavirus

På grunn av frykt for smitte av Koronaviruset er mange personer satt i karantene, og alle er generelt bedt om å begrense kontakt med omverden. Det er viktig at man tar rådene fra myndighetene seriøst, og dette understrekes ved at det blant annet er innført forskrift om karantene og isolasjon den 15. mars 2020.

Forskriften gjelder frem til 1. april og brudd på reglene kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. I denne spesielle situasjonen er det flere skilte foreldre som lurer på hva man gjør i forhold til samvær med felles barn. Utgangspunktet må være å bruke sunn fornuft.

Les mer

Vi opprettholder vanlig drift

Vi i Advokatfirmaet Bjønness & Steen tar den utfordrende situasjonen for samfunnet med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser på største alvor. Alle er berørte av de inngripende tiltakene som nå gjennomføres for å hindre spredningen av smitte. Det er viktig for oss å kommunisere at vi opprettholder vår advokatvirksomhet og drift som normalt selv … Les mer