Hva innebærer det å ha foreldreansvar?

Foreldreansvar er plikten foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold. Foreldre med felles foreldreansvar må være enige i viktige beslutninger om barnet. Det følger av barneloven § 30 at foreldreansvaret gir foreldrene både rett og plikt til å vise omsorg og til å ta avgjørelser for … Les mer

Webinar – arv og skifte

Hvem arver deg dersom du ikke har opprettet testament? Kan du som samboer sitte i uskiftet bo? Hva endrer seg med ny arvelov i 2021? Vi får ofte spørsmål om arv og skifte. I samarbeid med Verd/Advokatfirmaet Bjønness & Steen ønsker vi derfor å tilby gratis webinar hvor vi går igjennom de viktigste bestemmelsene og … Les mer