Trafikkskade

Til tross for at det stadig vekk jobbes med forebygging og bilene blir tryggere og tryggere, skjer det dessverre fremdeles kollisjoner og ulykker på veien. Skulle du bli utsatt for et biluhell er det noen ting du bør tenke på i forbindelse med en forsikringssak.

Årsakssammenheng
Når forsikringsselskapet skal ta stilling til hvorvidt du har blitt påført en personskade som følge av et biluhell blir spørsmålet «hvordan ville din helsetilstand vært om man tenker biluhellet bort». For å kunne ta stilling til dette vil forsikringsselskapet ofte innhente kopi av dine legejournaler.

På bakgrunn av disse opplysningene vil selskapet vurdere om du hadde disse plagene fra før, om de tilkom ved biluhellet eller om det er plager som har oppstått i etterkant. Dette er ofte et vanskelig spørsmål, og ofte spør selskapet sin rådgivende lege om hjelp til å avklare dette spørsmålet. I denne vurderingen er det flere momenter som får betydning og som for såkalte bløtdelsskader er oppstilt av rettspraksis.

Akuttsymptomer
Det er viktig at man oppsøker lege umiddelbart etter biluhellet slik at det blir nedtegnet i journal at man har vært utsatt for et sammenstøt som har gitt plager kort tid etter uhellet. Mange rister det av seg og tenker at man ikke blir bedre av flere timer på legevakten, men dette kan koste deg dyrt i ettertid.

Rettspraksis legger til grunn at skadelidte skal ha oppsøkt legen innen 2-3 dager dersom man skal ansees for å ha oppfylt dette kriteriet. Husk da å være obs på at alle steder du har vondt blir skrevet ned. Dersom det kun er journalført vondt i nakke, mens skulderen og armen som verket mindre blir utelatt så kan du få problemer ved senere anførsler krav knyttet til skulder og arm. Vårt råd er derfor at du bør oppsøke lege raskt – og husk å forsikre deg om at legen nedtegner alt du forteller.

Brosymptomer
Det er ikke naturlig at man løper ned legekontoret ukentlig ved en nakkeslengskade eller hjernerystelse, men det er viktig at man jevnlig oppsøker legen for å kunne dokumentere sammenhengende plager ved et senere krav om erstatning.

Rettspraksis legger til grunn at det ikke må gå uker eller måneder med perioder uten plager. Det at formen varierer er greit, men det er vanskelig å knytte plagene til hendelsen om de blir helt borte for så å komme tilbake igjen. Det er derfor viktig at journaler viser sammenhengende plager fra akuttfasen frem til den såkalte kroniske senfasen, som gjerne regnes som 1 år eller mer etter uhellet.

I tillegg vil selskapet ta stilling til om hendelsen har hatt tilstrekkelig skadeevne til å medføre en skade som anført. Plagene må heller ikke skyldes andre årsaker i tillegg til at sykdomsutviklingen må være forenelig med et forventet symptombilde.

Juridisk bistand
Rimelige og nødvendige kostnader til juridisk bistand dekkes under forsikringen som en egen adskilt tapspost. Vi har lang erfaring med behandling av erstatningssaker.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger bistand med din sak.