Barnevern

Saker etter barnevernloven gjelder typisk undersøkelsessaker, omsorgsovertagelse, institusjonsplassering, tiltak mv. Vi kan bistå med rådgivning og dialog med barnevernet, eller som prosessfullmektig dersom saken går for fylkesnemnda eller retten. Hovedmomentet i alle saker som gjelder barn er hva som er best for barnet. Vi er opptatt av å få frem klientens interesser og synspunkter på saken og hva som er best for barnet(a).

Barn over 15 år i barnevernssaker har som oftest krav på egen advokat dersom saken går for fylkesnemnda eller retten. Husk at vi har taushetsplikt. Du kan derfor trygt ta kontakt med oss for å diskutere din sak.

Dersom du får varsel fra barnevernet om at det har blitt innsendt en bekymringsmelding eller det er startet undersøkelsessak er det ofte lurt å få råd og veiledning om hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter du har. Det kan noen ganger være viktig at du tar kontakt tidlig. Ofte har mange spørsmål også etter at det er iverksatt tiltak.

Du kan selv velge hvem som skal representere deg. Vi kan innhente all dokumentasjon fra barnevernet og bistå deg i prosessen, enten det ender i at saken blir henlagt eller saken blir sendt til fylkesnemnda. Dersom saken allerede har vært i fylkesnemnda kan vi bistå med rettslig prøving av vedtaket. Husk at det er en frist for å anke! Vedtaket kan som regel iverksettes med en gang selv om du begjærer overprøving i retten. For å hindre dette må man også begjære oppsettende virkning. Vi kan hjelpe deg gjennom hele prosessen.

Dersom saken blir sendt til fylkesnemnda har du krav på advokat og dette blir dekket av ordningen med fri rettshjelp. Dette gjelder også dersom saken skal prøves for retten.

Den tidlige kontakten med barnevernet i saken er ofte ikke dekket av fri rettshjelp. Da kan det være du må betale selv. Dette vil vi orientere deg om før vi avtaler å ta saken.