Samboeravtaler

Dessverre er det mange som fortsatt ikke vet at samboere ikke er likestilt med ektefeller. Når samboere går fra hverandre skal som utgangspunkt hver samboer beholde sitt eget. Dette gjelder både det de hadde fra før samboerskapet men også det de har ervervet, fått eller arvet etter at de ble samboere. Det eneste som skal deles når samboerne går fra hverandre er det de har ervervet sammen.

Husk for øvrig at samboere som har felles barn under 16 år, og som skiller lag, plikter å møte til obligatorisk mekling barnelova § 51. Se egen artikkel om barnefordeling/ foreldretvist.

Om samboerne ikke har inngått en avtale før bruddet oppstår det ofte spørsmål om å dokumentere hvem som eier hva og hva som er felles. Veldig mange samboere bor i eiendom som eies av den ene, gjerne en leilighet eller et hus den ene hadde før partene ble samboere. Samboerskapet medfører ikke at den andre samboeren får eiendomsrett. Det er mange tilfeller i rettspraksis der dette faller svært dårlig ut for den ene av samboerne, noe som kan oppleves svært urettferdig.

I noen spesielle tilfeller har samboere krav på vederlag fra den andre etter opphør av samboerskapet. Dette er først og fremst knyttet til en eventuell berikelse denne samboeren har gitt den andre under samboerskapet.

 

Vi oppfordrer på det sterkeste alle samboere til å inngå en samboeravtale. I utgangspunktet er det få begrensninger i hva som kan avtales. Fordelingen av formue og gjeld etter opphør av samboerskapet blir da betydelig lettere og mindre konfliktfylt. Vi kan bistå med å utarbeide en avtale som tilfredsstiller deres behov.