Priser, fri rettshjelp og mer

Kostnadene ved saken dekkes i noen tilfeller av det offentlige, andre ganger må du betale selv.

Det kan ofte være hensiktsmessig å benytte en advokat på et tidlig tidspunkt i en prosess. Du kan da få råd og veiledning som gir deg betydelig bedre grunnlag for å ta valg i saken. Prosessen kan da spare deg for tid og penger – og ofte gi et bedre resultat.

I noen tilfeller kan det være avgjørende at du har advokat. Dersom din motpart allerede har advokat er det ofte viktig at du stiller «på like fot».

Det er mange som aldri har opplevd å skulle starte en sak eller at noen (eller politiet) starter en sak mot deg. Vi har erfaring og kan trygge deg gjennom prosessen.

Vi gjør alltid en ærlig vurdering av saken før vi aksepterer oppdraget. Det er kostnadsfritt å få en vurdering av om du har en sak eller ikke.