Priser, fri rettshjelp og mer

Kostnadene ved saken dekkes i noen tilfeller av det offentlige, andre ganger må du betale selv.

Det vil ofte være hensiktsmessig å benytte en advokat på et tidlig tidspunkt i en prosess. Du kan da få råd og veiledning som gir deg betydelig bedre grunnlag for å ta riktige valg i saken. Hele prosessen, også hvis det senere blir sak for retten, kan da spare deg for tid og penger – og vil ofte gi et bedre resultat.

I mange tilfeller kan det være avgjørende at du har advokat. Dersom din motpart allerede har advokat er det som regel lurt at du stiller med samme forutsetninger.

Det er mange som aldri har opplevd å skulle starte en sak eller at noen (eller det offentlige) starter en sak mot deg. Vi har erfaring og kan veilede deg trygt gjennom prosessen.

Vi gjør alltid en ærlig vurdering av saken før vi aksepterer oppdraget. Dersom vi mener din sak ikke vil føre frem vil vi si fra om dette.

Hos oss er det kostnadsfritt å få en vurdering av om du har en sak eller ikke.