Forsvarer

Vi arbeider mye med og har lang erfaring innenfor strafferett og har representert klienter over hele Norge. Vi bistår også klienter som befinner seg i utlandet i saken deres i Norge. Vi bistår under hele prosessen. Dersom du er varetektsfengslet besøker vi deg i fengselet for å forberede din sak.

I enhver sak der du er mistenkt, siktet eller tiltalt har du rett til å la deg representere ved forsvarer på ethvert trinn av saken. Du kan fritt velge hvilken advokat som skal forsvare deg. Hvis du tidligere ikke har oppgitt noe ønske om hvilken forsvarer du ønsker, oppnevner retten en forsvarer for deg. Husk at du allikevel kan velge en annen dersom du ønsker det.

I de fleste saker har tiltalte krav på at det offentlige betaler forsvareren. Dersom du er fremstilt for fengsling eller er tiltalt har du alltid krav på forsvarer.

Politiets etterforskning av en sak er en svært viktig del av saken. Mange har behov for å rådføre seg med advokat mens saken pågår, særlig før og under avhør. Under etterforskningen av en sak er det mange tilfeller der du kan få oppnevnt forsvarer, men ikke alltid. Dette avhenger blant annet av sakens type, om du er siktet, mistenkt eller tiltalt og hvor alvorlig saken er. I noen tilfeller må du betale selv. Vi avklarer alltid dette på forhånd slik at du har kontroll på alle eventuelle utgifter i saken.

Vårt fokus som forsvarer er alltid klientens interesser og et best mulig resultat. Husk at vi har absolutt taushetsplikt, du kan derfor trygt ta kontakt med oss for å få vite hva vi kan hjelpe deg med.

Erstatning

I straffesaker kan den fornærmede (eller dennes forsikringsselskap) fremme erstatningskrav. For mange tiltalte er dette en ekstra belastning. Vi har lang erfaring med å arbeide med erstatning i straffbare forhold og kan dermed imøtegå alle krav som måtte reises. Dette betyr ikke nødvendigvis at du ikke blir dømt til å betale erstatning, men vi arbeider alltid for at erstatningen ikke skal gå utover det som er riktig og rimelig – og at kravene imøtegås på en korrekt og nøyaktig måte.