Hva innebærer det å ha foreldreansvar?

Foreldreansvar er plikten foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold. Foreldre med felles foreldreansvar må være enige i viktige beslutninger om barnet. Det følger av barneloven § 30 at foreldreansvaret gir foreldrene både rett og plikt til å vise omsorg og til å ta avgjørelser for … Les mer

Samvær og Koronavirus

På grunn av frykt for smitte av Koronaviruset er mange personer satt i karantene, og alle er generelt bedt om å begrense kontakt med omverden. Det er viktig at man tar rådene fra myndighetene seriøst, og dette understrekes ved at det blant annet er innført forskrift om karantene og isolasjon den 15. mars 2020.

Forskriften gjelder frem til 1. april og brudd på reglene kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. I denne spesielle situasjonen er det flere skilte foreldre som lurer på hva man gjør i forhold til samvær med felles barn. Utgangspunktet må være å bruke sunn fornuft.

Les mer