Advokat Cathrine Skaarbrevik

Cathrine_Skaarbrevik

Advokat MNA
Mobil: 958 51 123
E-post: csk@bjonness.no

Fagområder:
Arbeidsrett, kontraktsrett, forsikringsrett og erstatningsrett.
God erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

Arbeidserfaring:
Advokat, Advokatfirmaet Bjønness & Steen AS, 2021 – d.d
Advokat, Indem Advokatfirma, 2017- 2021
Advokat / advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA, 2014-2017
Juridisk rådgiver, Teknisk-naturvitenskapelig forening, 2014-2014
Rådgiver / advokatfullmektig, Statens pensjonskasse, 2011-2014
Førstekonsulent, Arbeids- og velferdsetaten, 2010-2011
Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner, 2008-2009

Utdanning:
Sosialt entreprenørskap, Universitetet i Oslo/Cape Town, 2010
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2009
Markedsføring, Handelshøyskolen BI, 2004

Publikasjoner:
Tekstbidrag til arbeidsrett.no: Kommentarer til tjenestemannsloven
Masteroppgave: Offentlige ansattes stillingsvern : En analyse av behovet for særregler, herunder om saklighetskravet oppstiller tilstrekkelig vern

Verv/autorisasjoner/annet:
Frivillig jurist, Gatejuristen, 2010-2011
Foreleser
Advokatbevilling, 2015