Avbestilling av reise eller evakuering som følge av Koronavirus

Mange har måttet avbestille reiser eller evakuere hjem som følge av den kritiske situasjonen verden står ovenfor. Anbefalingene har endret seg i takt med utviklingen både hjemme og ute i verden. Det har utviklet seg fra at UD og Folkehelseinstituttet frarådet folk å reise til enkelte land, til at vi har fått stengte grenser i landet vårt. I tillegg har vi fått egen forskrift som blant annet forbyr folk å dra på hytta og dette har også fått konsekvenser for innenlandsturisme. Dersom du har avbestilt din reise eller har måttet evakuere hjem som følge av tiltak knyttet til Koronaviruset kan du ha krav på erstatning fra din reiseforsikring.

Les mer