Straff for brudd på forskrift om karantene og isolasjon

Det er fastsatt forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, se forskriften på Lovdata, og deres artikkel om den.

I media er det flere steder henvist til at en kan straffes for brudd på forskriften. Det er riktig, i § 6 følger det at forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Les mer

Avbestilling av reise eller evakuering som følge av Koronavirus

Mange har måttet avbestille reiser eller evakuere hjem som følge av den kritiske situasjonen verden står ovenfor. Anbefalingene har endret seg i takt med utviklingen både hjemme og ute i verden. Det har utviklet seg fra at UD og Folkehelseinstituttet frarådet folk å reise til enkelte land, til at vi har fått stengte grenser i landet vårt. I tillegg har vi fått egen forskrift som blant annet forbyr folk å dra på hytta og dette har også fått konsekvenser for innenlandsturisme. Dersom du har avbestilt din reise eller har måttet evakuere hjem som følge av tiltak knyttet til Koronaviruset kan du ha krav på erstatning fra din reiseforsikring.

Les mer

Samvær og Koronavirus

På grunn av frykt for smitte av Koronaviruset er mange personer satt i karantene, og alle er generelt bedt om å begrense kontakt med omverden. Det er viktig at man tar rådene fra myndighetene seriøst, og dette understrekes ved at det blant annet er innført forskrift om karantene og isolasjon den 15. mars 2020.

Forskriften gjelder frem til 1. april og brudd på reglene kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. I denne spesielle situasjonen er det flere skilte foreldre som lurer på hva man gjør i forhold til samvær med felles barn. Utgangspunktet må være å bruke sunn fornuft.

Les mer

Vi opprettholder vanlig drift

Vi i Advokatfirmaet Bjønness & Steen tar den utfordrende situasjonen for samfunnet med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser på største alvor. Alle er berørte av de inngripende tiltakene som nå gjennomføres for å hindre spredningen av smitte. Det er viktig for oss å kommunisere at vi opprettholder vår advokatvirksomhet og drift som normalt selv … Les mer

Permittering som følge av Koronavirus

Flere arbeidsgivere må i disse tider permittere sine ansatte som følge av tiltakene som er satt i gang for å bekjempe smitte av Koronaviruset. Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak. På denne måten blir arbeidsgiver fritatt sin lønnsplikt. En forutsetning for permittering er at arbeidsstans kun er midlertidig.

Les mer

Bruk av omsorgsdager i forbindelse med Koronavirus

Norge står overfor de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid, og dette berører oss alle på mange områder av dagliglivet. For mange er det en ekstra utfordrende situasjon ettersom barnehager og skoler er stengt, både praktisk og økonomisk.

Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere som må være hjemme med barn kan bruke omsorgsdager. Hvor mange omsorgsdager man har varierer ut ifra samlivssituasjon og hvor mange barn man har.

Les mer