Koronavirus – arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV

Alle deler av samfunnet vårt har stoppet opp de siste dagene. De som er i arbeid og som har løsninger for dette er bedt om å benytte seg av hjemmekontorløsning. Men hva skjer med arbeidstiltak i regi av NAV i denne perioden?

Stans av aktiviteter frem til 26.03

De fleste aktivitetene vil på grunn av smittefare være stengt frem til den 26.03. Dette gjelder for de som er i arbeidsforeredende tiltak (AFT), oppfølging, jobbklubb, avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsmarkedsopplæring og de som er utplassert i en bedrift.

Dersom du er ansatt som arbeidstaker hos tiltaksarrangør skal du imidlertid følge instruks fra din arbeidsgiver etter deres risikovurdering.

Fortsatt utbetaling av tiltakspenger

Utbetaling av tiltakspenger vil gå som før selv om du ikke får deltatt på tiltaket. For å få utbetalt penger må du svare «Ja» på spørsmål 2 om at du har deltatt på kurs/tiltak. Deretter krysser du av for alle dager du skulle ha deltatt i denne perioden. Dette fremgår av informasjon på NAV sin nettside.