Delt bosted, samvær, smittevern og korona

Det er mange ting å tenke på med alle restriksjonene som nå gjelder for å begrense smitte av koronaviruset. En ting som opptar mange foreldre – og barn – i familier med delt bosted og samvær er hvordan en best kan legge til rette for at hverdagen skal bli den samme selv om samfunnet ellers er annerledes.

Utgangspunktet er fortsatt at avtaler om bosted og samvær skal følges selv om det er innført restriksjoner. Der det er mulig kan en legge til rette for at man unngår situasjoner som lett kan føre til smitte. Dette gjelder særlig ved overleveringer, utetid og for samvær som typisk er av kortere varighet. Det er viktig å bruke sunn fornuft og samarbeide så godt det lar seg gjøre også i tilfeller der foreldrene har en underliggende konflikt.

Selv der barnet er i karantene hos den ene av foreldrene skal avtale om bosted og samvær følges, forutsatt at foreldrene bor i samme kommune. Det er bare der barnet har symptomer på smitte av korona at en må gjøre tilpasninger.

Det er viktig å trygge barna. Husk at mange barn synes det er skummelt med situasjonen slik den er nå. Man må snakke med barna på et nivå som passer deres modenhet. Folkehelseinstituttet og HelseNorge har gode sider om hvordan man kan snakke med barn om hva som skjer – og også hvordan mestre hverdagen med stengte barnehager og skoler. Det finnes også mange gode sider med tips til hvordan en kan få hverdagen til å gå opp, med tips til aktiviteter og annet. Husk også at barna må skjermes for konflikt.

Det er fortsatt mulig å få god hjelp på telefon med familievernkontorer og andre instanser som helsestasjoner og lignende. De fleste med barn i barnehage eller skoler har allerede mottatt informasjon om dette, men du kan også ta kontakt med kommunen din for hjelp.

Vi har lang erfaring med foreldrekonflikter og kan hjelpe deg. Vi er tilgjengelig på telefon 22 33 46 00 og epost. eller kontaktskjema. Det er kostnadsfritt å ta kontakt og få en vurdering av din situasjon.