Avbestilling av reise eller evakuering som følge av Koronavirus

Mange har måttet avbestille reiser eller evakuere hjem som følge av den kritiske situasjonen verden står ovenfor. Anbefalingene har endret seg i takt med utviklingen både hjemme og ute i verden. Det har utviklet seg fra at UD og Folkehelseinstituttet frarådet folk å reise til enkelte land, til at vi har fått stengte grenser i landet vårt. I tillegg har vi fått egen forskrift som blant annet forbyr folk å dra på hytta og dette har også fått konsekvenser for innenlandsturisme. Dersom du har avbestilt din reise eller har måttet evakuere hjem som følge av tiltak knyttet til Koronaviruset kan du ha krav på erstatning fra din reiseforsikring.

Avbestillinger til steder som myndighetene fraråder folk å reise til

Forsikringsvilkårene kan variere mellom de ulike forsikringsselskapene. Felles for de fleste er at de dekker avbestillinger til steder som enten DU eller FHI fraråder reiser til. Akkurat nå gjelder dette alle land utenfor Norges grenser. Dette gjelder i utgangspunktet frem til 14. april. Reiseforsikringen dekker normalt ikke utgifter som refunderes av flyselskaper, reisearrangører, hotell e.l. Det er derfor viktig at du også kontakter ditt flyselskap eller din reisearrangør.

Dersom du må avbestille din reise så husk at det løper en frist på 14 dager for avbestilling fra tidspunktet da reiserådet ble gitt.

Innenlandsreiser

Ettersom UD ikke har frarådet reiser innenlands har avbestillinger av innenlandsreiser i utgangspunktet ikke vært dekket av reiseforsikringen. Her har det allikevel skjedd endringer den siste tiden. Sparebank 1 går nå ut og støtter seg til myndighetenes oppfordring om å ikke dra på fritidsreise frem til 14. april. I den forbindelse skriver de på sin nettside at de dekker kostnader ved avbestilling av fritidsreise dersom du har kjøpt en privat reise med avreise mellom 12. mars og 14. april. Det må forventes at andre selskap følger etter.

Forskjellige vilkår avhengig av selskap

Noen har tegnet egen reiseforsikring gjennom sitt forsikringsselskap, mens andre har forsikringsdekning via sitt kredittkort. De fleste selskapene har relativt like bestemmelser i sine vilkår. Allikevel kan disse variere noe fra selskap til selskap. Vi anbefaler deg derfor å sjekke dine vilkår eller nærmere informasjon på selskapets hjemmeside.