Historisk krisepakke vedtatt 16.03.2020

Situasjonen er i disse dager kritisk for både bedrifter og ansatte. For å begrense folks økonomiske tap har partiene på Stortinget nå blitt enige om en krisepakke. Nedenfor kan du lese om de viktigste krisetiltakene.

Permittering

Mange opplever at de blir permittert av sin arbeidsgiver som følge av situasjonen. Myndighetene går inn og garanterer full lønn (inntil 6 G) i 20 dager ved permittering. Av disse dagene må bedriften denne to dager, og resten dekkes av NAV. Etter denne perioden må man som vanlig søke om dagpenger.

Les mer om permittering her

Dagpenger

Bestemmelser vedrørende dagpenger blir forbedret. Man vil nå få dekket 80 prosent av tidligere lønn opp til 3 G, og deretter 62,4 prosent av tidligere lønn opp til 6 G. I tillegg vil grensen for å motta dagpenger senkes til 0,75 G.

Omsorgsdager

Arbeidsgiverperioden ved bruk av omsorgsdager reduseres til 3 dager. Utover dette dekkes bruk av omsorgsdager av staten. I tillegg gis det en dobling av omsorgsdager for de som trenger dette. For de med ett eller to barn utgjør dette en dobling fra 10 til 20 dager for hver av foreldrene. For de med flere barn under 12 år utgjør dette en dobling fra 15 til 30 dager.

Les mer om bruk av omsorgsdager her

Sykepenger

Arbeidsgiverperioden ved sykemelding er redusert fra 14 dager til 3 dager i forbindelse med koronasmitte.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Etter 16 dager med inntektsbortfall vil selvstendig næringsdrivende og frilansere bli sikret en inntekt på 80 prosent av gjennomsnittsinntekten de tre siste årene, opp til 6 G. Ved bruk av omsorgsdager vil selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få utbetalt omsorgspenger etter fire dager.

Arbeidsgiveravgift og moms

Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15. april i år utsettes. I tillegg vil momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent.